Lang

EJACULACIÓ PRECOÇ

L’ejaculació precoç es defineix com la rapidesa crònica i persistent de l’ejaculació en els homes. La vivència d’aquest temps és particular per a cada home i molt sovint les creences sobre la durada, els tabús sexuals, els conceptes sobre la relació sexual o altres poden estar afectant clarament a la percepció del problema.   A vegades pot existir una causa orgànica derivada del consum d’alguns medicaments o substàncies, no osbant és molt poc habitual, i existeix al darrera un patró clarament psicològic que cal reorientar per tal de poder gaudir de la sexualitat.   Des d’Eira tenim experiència a detectar les problemàtiques que hi ha al darrera d’aquesta dificultat i a cuidar del malestar generat. Proposarem un pla de treball amb exercicis per a realitzar a casa que serviran per, mica en mica, anar augmentant el temps de durada si és necessari, millorant l’autoconfiança i valorant també totes aquelles creences sobre la relació sexual que poden agreujar el problema. En definitiva aprenen a gaudir d’una relació sexual satisfactòria, lliure i plena.