Lang

GELOSIA

És un sentiment generat per moltes possibles situacions, de vegades realistes i de vegades no, però que pot generar tota una sèrie de conductes que destrueixen la confiança i la base de la relació. Cal detectar-ho, avaluar-ho i veure si cal enfocar-ho com a treball de parella o individual amb l’afectat.