Lang

GESTIÓ EMOCIONAL FAMILIAR

Dins la família la comunicació emocional és bàsica per tal de subsistir, no només comunicar les emocions intragrup sinó compartir les de l’exterior. Cada un dels individus viu en realitats diferents en el seu dia a dia; posar-ho en comú i compartir-ho a nivell emocional és bàsic.