Lang

PROBLEMES ALIMENTARIS

Quan parlem dels problemes alimentaris fem referència a l’anorèxia i la bulímia, però també a aquells desordres alimentaris tals com els episodis d’afartaments, l’obsessió per les dietes, problemàtiques de l’estat d’ànim provocats per dietes poc equilibrades o la confluència de diverses problemàtiques. Abans d’exposar com ho treballem a Eira volem definir ràpidament aquests dos conceptes:

 

Anorèxia:

Por persistent a guanyar pes i a acumular matèria grassa en el nostre organisme, de manera que es generen tota una sèrie de comportament enfocats cap a aquest objectiu, tals com restringir el menjar, provocar-se vòmits, abús de medicaments per aprimar-se, entre d’altres. Va acompanyat d’un problema d’autoconcepte relacionat amb la bellesa i el propi cos, alhora que pot estar bastant més generalitzat.

 

Bulímia:

Episodis d’afartaments i menja compulsiva, seguits normalment de provocació de vòmits i/o abús de medicaments per aprimar. Normalment acompanyada de problemes d’autoconcepte, estrés i angoixa, etc.

 

A Eira valorem cada cas amb molt de compte, valorant si fos el cas una derivació cap a professionals de la salut mèdica quan detectem risc per la salut física provocada per aquesta situació mantinguda al llarg del temps. Un cop valorada la derivació o no cap a aquests professionals, comencem el treball personal. Valorem quines problemàtiques van associades al desordre alimentari (problemes d’autoconcepte, autoestima, estrés, angoixa, problemes en les relacions socials, bullying, etc.) i posem mans a l’obra.

 

Col·laborem conjuntament amb la persona (i si cal amb la resta de l’equip de professionals tals com dietistes/nutricionistes, metges, etc.).  per tal de reconduir la seva situació, millorant els problemes d’autoconcepte i guanyant confiança en la pròpia capacitat.