Lang

RUPTURES / CONFLICTES FAMILIARS

El model tradicional de família cada cop està més obsolet donant lloc a sistemes familiars molt canviants i diversos. Aquests sistemes canviants provocats per ruptures, conflictes o d’altres moltes vegades dificulten la vivència individual de cada un dels membres.