Lang

TERÀPIA DE PARELLA

ELS PROBLEMES DE PARELLA PODEN VENIR PER MOLTES CAUSES MOLT DIVERSES. A EIRA ENTENEM QUE CADA PARELLA ÉS DIFERENT I ENS ADAPTEM AMB DIFERENTS METODOLOGIES SEGONS LES NECESSITATS DE CADASCÚ.

La teràpia de parella tal i com l’entenem en el centre Eira, és tota aquella teràpia en que dos persones que han decidit iniciar un projecte vital junts (ja sigui en format familiar, convivint, vivint separats però mantenint una relació, etc.) i veuen que hi ha certs aspectes que cal polir o problemes recurrents que no són capaços de solucionar en la relació, poden trobar un espai per solucionar-ho.

Les problemàtiques de parella poden ser diverses i específiques de cada relació, i els professionals d’Eira sempre avaluem en primer lloc la problemàtica que porta cada parella a teràpia, per tal de poder enfocar bé els objectius de treball i planificar de la forma més eficient possible les sessions. No obstant, existeixen certs aspectes de la relació on les persones molt sovint trobem dificultats:

 • PROBLEMES EN LA COMUNICACIÓ

  Ens referim, no només a com ens comuniquem entre nosaltres, en quins termes i en quin to, sinó també amb què comuniquem i que no comuniquem. Moltes vegades allò que no diem és el que més pesa i al final el que acaba deteriorant la relació.
  SEGUIR LLEGINT
 • INFIDELITATS

  Quan hi ha una infidelitat moltes vegades encara que no sigui reconeguda genera problemes en la relació. I, un cop descoberta, provoca un punt d’inflexió en el qual la parella no només ha de decidir si volen continuar o no, sinó que cal una profunda revisió de com s’ha arribat a aquest punt.
  SEGUIR LLEGINT
 • CONFLICTES RELACIONALS

  Qualsevol tipus de conflicte que es generi dins la relació, des de problemes domèstics fins a dificultats generades per el model que tenim de parella o discussions per el no-encaix del projecte de futur.
  SEGUIR LLEGINT
 • GELOSIA

  És un sentiment generat per moltes possibles situacions, a vegades realistes i a vegades no, però que pot generar tota una sèrie de conductes que destrueixen la confiança i la base de la relació. Cal detectar-ho, avaluar-ho i veure si cal enfocar-ho com a treball de parella o individual amb l’afectat.
  SEGUIR LLEGINT
 • PROBLEMES AMB LA FAMÍLIA POLÍTICA

  Escollim la parella però no el pack familiar que l’acompanya i que molt sovint pot ser motiu de disputa i de problemes. Cal una bona dosi d’acceptació a vegades o sovint hem d’aprendre a deixar els límits clars.
  SEGUIR LLEGINT
 • SEPARACIONS I RUPTURES

  En una societat que cada cop esdevé més complex i el model familiar tradicional és moltes vegades una opció més; és necessari un treball terapèutic per tal de sanar les ferides conseqüents a la ruptura, ja que cal organitzar un futur en comú (com a parella separada, pares d’uns fills; per tal de gestionar propietats en comú, negocis, etc.).
  SEGUIR LLEGINT
 • LA PARELLA I EL SEXE

  La sexualitat moltes vegades actua com a termòmetre d’una relació de parella. Quan falla pot ser degut a moltes de les problemàtiques exposades anteriorment. No obstant a vegades es presenta com a problema aïllat o existeix algun trastorn sexual per part d’un o dels dos membres de la parella que cal afrontar.
  SEGUIR LLEGINT

En definitiva la dimensió de la teràpia de parella inclou aquestes problemàtiques i moltes d’altres, ja que la convivència en parella és a tres bandes: Jo, l’altre i nosaltres. Cal avaluar bé on neix la dificultat i abordar-la de la millor manera possible, per tal de ser eficients, ràpids i resolutius. Moltes vegades l’energia i la dedicació que oferim a un treball terapèutic de parella provoca que siguin teràpies curtes i ràpides, realment una petita parada a “boxers” per tal de recuperar-nos.

A Eira podem ajudar-vos a solventar aquestes problemàtiques i a gaudir d’un projecte vital en comú amb el màxim benestar, equilibri i qualitat possible.