Lang

TERÀPIA FAMILIAR

TREBALLEM LES RELACIONS EN FAMÍLIA CREANT I DISTRIBUINT MÚLTIPLES TASQUES QUE S’ADAPTIN DE FORMA DIFERENT A CADA INDIVIDU PER TAL DE CANVIAR LES DINÀMIQUES I MILLORAR L’ESFERA FAMILIAR.

Cada vegada més, el treball familiar esdevé capdavanter en moltes problemàtiques generades dins la família, ja sigui per un individu o per tota la família. Molts símptomes individuals venen derivats de dinàmiques familiar problemàtiques, cal doncs, valorar el símptoma en el seu context familiar i abordar-ho de forma conjunta amb part o la totalitat del nucli familiar.

A més, la convivència i les dinàmiques que es generen dins de cada família són molt particulars i diferenciades en cada nucli familiar. Per tal, cal avaluar bé la família que decideix venir a consulta, escoltar a cada un dels individus i aprendre a veure com es relacionen i com el símptoma esdevé una peça més de l’engranatge de la família.

El malestar i l’angoixa que pot generar-se dins la família per part d’una o més parts implicades pot deteriorar bastant les relacions i la convivència. Per tant, és important reequilibrar-ho per tal de millorar la qualitat de vida.

Els professionals d’Eira mai treballem sols quan parlem de teràpia familiar, sinó que atenem les famílies amb dos professionals per tal que no se’ns escapi cap detall dels individus i poder veure la família amb el màxim d’objectivitat possible. El treball familiar s’exposa amb múltiples tasques que canvien les dinàmiques i ajuden a adaptar de forma diferent els individus, eliminant el símptoma i disminuint la tensió a la que està sotmesa la família.

 • CONVIVÈNCIA FAMILIAR

  Les tasques domèstiques, les tensions de cada individu, el ritme frenètic de l’escola, l’institut, la feina, els amics, etc. poden comportar problemes en el nucli familiar. La convivència i les individualitats sempre ha sigut difícil i cal una bona dosi d’acceptació i tolerància per arribar a bon port.
  SEGUIR LLEGINT
 • GESTIÓ EMOCIONAL FAMILIAR

  Dins la família la comunicació emocional és bàsica per tal de subsistir, no només comunicar les emocions intragrup sinó compartir les de l’exterior. Cada un dels individus viu en realitats diferents en el seu dia a dia; posar-ho en comú i compartir-ho a nivell emocional és bàsic.
  SEGUIR LLEGINT
 • RUPTURES / CONFLICTES FAMILIARS

  El model tradicional de família cada cop està més obsolet donant lloc a sistemes familiars molt canviants i diversos. Aquests sistemes canviants provocats per ruptures, conflictes o d’altres moltes vegades dificulten la vivència individual de cada un dels membres.
  SEGUIR LLEGINT
 • PROBLEMES DE COMPORTAMENT INFANTIL

  La simptomatologia infantil molt sovint és causada per la tensió viscuda dins les dinàmiques familiars. Certs símptomes no deixen de ser conseqüència de conflictes familiars encoberts i moltes vegades és necessari un abordament familiar per tal de millorar els problemes de conducta de l’infant. ...
  SEGUIR LLEGINT
 • CONVIURE AMB UN ADOLESCENT

  L’adolescent cada dia demana més independència, té més caràcter i estableix un límit més definit per tal de diferenciar-se del nucli familiar i esdevenir en el futur un individu definit. Aquest procés del desenvolupament natural a vegades pot comportar greus problemes, ja que genera canvis en les ...
  SEGUIR LLEGINT